INTERPIPE

Інвесторам і акціонерам » Звітність емітента » Інформація про аудитора

                               ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУДИТОРА: 
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МАГ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
31217385
Місцезнаходження
49000, Дніпропетровська обл., Шевченківський р-н,  м. Днiпро, вул. Андрія Фабра, буд. 17 оф. 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
4014
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
21.06.2007
Міжміський код та телефон
056-341-597
Факс
-
Вид діяльності
Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис
На підставі укладеного договору надає  послуги з виконання аудиту консолідованої фінансової звітності станом на 31.12.2017 р. за період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р.

 

Copyright © 2007-2010 Interpipe. All rights reserved.