INTERPIPE

Інвесторам і акціонерам » Звітність емітента » Документи звітності, що надаються відповідним державним органам

Консолідований баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 р.

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 р.

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 р.

Консолідований звіт про власний капітал за 2013 р.

Консолідований баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 р. (оприлюднено 30.04.2015 р.)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 р. (оприлюднено 30.04.2015 р.)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 р. (оприлюднено 30.04.2015 р.)

Консолідований звіт про власний капітал за 2014 р. (оприлюднено 30.04.2015 р.)

Примітки до консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року (оприлюднено 30.04.2015 р.)

Консолідований баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 р. (оприлюднено 28.04.2016 р.)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р. (оприлюднено 28.04.2016 р.)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р. (оприлюднено 28.04.2016 р.)

Консолідований звіт про власний капітал за 2015 р. (оприлюднено 28.04.2016р.)

Примітки до консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року (оприлюднено 28.04.2016 р.)

Консолідований баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 р. (оприлюднено 28.04.2017 р.)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 р. (оприлюднено 28.04.2017 р.)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 р. (оприлюднено 28.04.2017 р.)

Консолідований звіт про власний капітал за 2016 р. (оприлюднено 28.04.2017р.)

Примітки до консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року (оприлюднено 28.04.2017 р.)

Консолідований баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 р. (оприлюднено 28.04.2018 р.)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 р. (оприлюднено 28.04.2018 р.)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 р. (оприлюднено 28.04.2018 р.)

Консолідований звіт про власний капітал за 2017 р. (оприлюднено 28.04.2018р.)

Примітки до консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року (оприлюднено 28.04.2018 р.)

Copyright © 2007-2010 Interpipe. All rights reserved.